Nevhodný darček? Nesprávny rozmer?

Accord, a.s. Vám dáva možnosť na vrátenie alebo výmenu tovaru do 14 dní!

Podmienky vrátenia tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu Accord do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať aj vyplnený formulár pre výmenu/vrátenie tovaru a kópiu daňového dokladu, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom na nižšie uvedenú adresu. Dodávateľ sa zaväzuje do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom tu uvedeným zaslať spotrebiteľovi požadovaný nový tovar, zaplatenú kúpnu cenu, alebo zálohu, ktorú zaplatil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v tom prípade, ak výrobok zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Dovoľujeme si Vás informovať, že zásielky od zákazníka odoslané na dobierku budú automatický odmietnuté. Finančné prostriedky za vrátený tovar budú vrátené maximálne do 15 dní.

TOVAR NA VRÁTENIE MUSÍ ZÁKAZNÍK ODOSLAŤ ZABALENÝ, ABY SA PRI TRANSPORTE NEPOŠKODIL.

Ako postupovať pri vrátení?

Vytlačený formulár spolu s kópiou daňového dokladu priložte k tovaru, ktorý chcete vrátiť a odošlite na:

ACCORD a.s.
Železničná 3372/10A
911 01 Trenčín

Formulár vrátenia tovaru dostupný tu:

list-pre-vymenu-tovaru.pdf

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".